Materialbank

  • Local Group: Scoutkåren Brobyggarna
  • Location: Kruunupyy
  • When: -
  • Theme: Underpriviledged groups, På svenska
What?

Skaffa en materialbank så att också scouter som inte har möjlighet att köpa material för uteliv har möjlighet att aktivt delta i kårensverksamhet.

For whom?

Mindre bemedlade scouter.

Why?

Alla vet om att det finns lite material att låna så att alla har möjlighet att vara med.