Oma ryhmä vaikeasti autistisille nuorille, joilla jokaisella oma avustajansa

  • Local Group: Iisalmen Korvenkävijät/Ahma-vartio
  • Location: Iisalmi
  • When: 9.9.2015-14.12.2016
  • Theme: Special needs Scouting, Work with other NGOs
What?

Ahma-vartio kokoontui joka toinen viikko syys- ja kevätkausilla, satunnaisesti erityistapahtumiin kesälläkin. Kokoontumisissa harjoiteltiin soveltuvasti normaaleja partiovalmiuksia, tehtiin retkiä kävellen ja veneelläkin, opeteltiin luonnossa liikkumista, yhteistyötä, vahvistettiin komminikatiotaitoja jne. Osallistuttiin Spion-leirille Kiuruvedellä kesällä 2016 ja ystävänpäiväntapahtumaan 14.2., johon tehtiin satamäärin ystävänpäiväkorteja.

For whom?

Kohderyhmänä olivat ennenkaikkea muuten syrjäytymisvaarassa olevat autistiset nuoret, joille pyrimme järjestämään heille sopivaa harrastustoimintaa ja samalla tarjoamaan kaveripiiriä.

Why?

Saimme kokoemuksen, että tällainenkin toimii, mikäli saadaan riittävästi resursseja, avustajia sekä mielellään tukea Kelan tulkkipalvelusta.

Tips to others

Yrittää kannattaa, erityisnuorille partiotoiminta sopii hyvin.