Paddling för alla

  • Local Group: Scoutkåren Åfararna
  • Location: Sibbo
  • When: hösten 2018
  • Theme: Underpriviledged groups
What?

Vi hade egentligen en annan plan som gick ut på att bjuda med ungdomar från en flyktingförläggning till vår vinterförläggning. Pga att vinterförläggningen blev inställd ändrade också planerna. Vi hoppas dock ännu kunna förverkliga ett liknande projekt i framtiden.
Vi beslöt i diskussion med GA att vi istället skulle påbörja en materialbank inom kåren. Eftersom vi paddlar mycket och paddlingsutrustning är dyr köpte vi paddlingssäckar som kan användas av vem som helst. På så sätt kan även mindre bemedlade familjer delta i våra paddlingsevenemang, både dags- och veckoslutspaddlingar.

For whom?

Mindre bemedlade som ändå vill delta i paddlingsverksamheten.

Why?

Eftersom vi hade möjlighet att köpa in så många paddlingssäckar kan t.o.m. en hel åldersgrupp låna. Det betyder att de mindre bemedlade inte särbehandlas på något sätt, men alla har möjlighet att vara med.