Bildkommunikation som stöd i verksamheten

  • Kår/Kårer: Finlands Svenska Scouter rf.
  • Plats: Nyland, Åboland, Österbotten
  • Tidpunkt: 2017
  • Tema: Invandrarverksamhet/ mångkulturell verksamhet, Sisuverksamhet, Samarbete med annan förening, Suomeksi, På svenska, In English
Vad?

Ibland kan det vara bra att förklara sitt ärende på mer än ett sätt. FiSSc har i samarbete med Folkhälsans Center för Kompletterande Kommunikation och Pedagogik sammanställt ett bildkommunikationsmaterial med scouttema. Bilderna kan användas för att visa vad som kommer att hända under ett möte eller under en lägerdag, som stöd för talade instruktioner. Materialet hittas på verksamhet.scout.fi

För vem?

Bilderna kan användas i grupper med medlemmar med eller utan särskilda behov, ifall ni i gruppen har personer som inte har stark språkförståelse, eller varför inte bara för att gå igenom mötesprogrammet alla tillsammans i början av mötet.

Varför?

Bildstöd används i många barngrupper för att visuellt stöda barnen. Beskrivande bilder stöder alla barns inlärning men speciellt yngre eller flerspråkiga barn, barn i behov av extra stöd eller med koncentrationssvårigheter, barn med språkliga svårigheter eller barn med funktionsnedsättning kan ha extra stor nytta av materialet. Bildstöd kan även användas för att strukturera upp någonting som ska hända t.ex. i form av ett dags- eller veckoschema.

Saker att tänka på gällande vår satsning

Det sammanställda scoutbildstödet är bara en liten del av möjliga bilder, på nätet finns öppna databaser med tusentals bilder som får användas för allmännyttigt bruk.