Lainavarustepankki kololle

  • Kår/Kårer: Mynämäen Maahiset
  • Plats: Mynämäki
  • Tidpunkt: 2017 alkaen
  • Tema: Mindre bemedlade
Vad?

Lippukunnalle perustettiin yhdessä SP:n ja oman seurakunnan osoittaman tuen sekä lippukunnan muun rahoituksen kanssa lainavarustepankki. Pankki sisältää tällä hetkellä sekä retkeilyvarusteita, että partioasun osia. Tarkoituksena on jatkaa pankin kehittämistä ja tavaroiden kartuttamista myös tulevaisuudessa.

För vem?

Kohderyhmänä erityisesti vähävaraiset lapset ja nuoret, joille varusteiden ostaminen on haastavaa ja varusteiden puuttuminen estää toimintaan osallistumista.

Varför?

Lainavarustepankin myötä tarjoamme paremmin mahdollisuuksia kaikille osallistua toimintaan perheen rahatilanteesta huolimatta.

Saker att tänka på gällande vår satsning

Kannattaa kartoittaa selkeästi, millaisille tavaroille on kysyntää ja markkinoida lainavarusteita aktiivisesti, jotta kaikki perheet tietävät ja tuntevat käytännön.