Lånesovsäck för att minska de ekonomiska kraven

  • Kår/Kårer: Nykarleby Forsfarare
  • Plats: Nykarleby
  • Tidpunkt: Det är en fortgående satsning
  • Tema: Mindre bemedlade
Vad?

Vi köpte en vintersovsäck som vi, tillsammans med liggunderlag, lånar ut för att möjliggöra att mindre bemedlade barn kan delta i scoutverksamhet på vintern. I Nykarleby Forsfarare finns flera familjer som har sämre ekonomi som har scout som hobby eftersom vissa idrotter är för dyra. Vi köpte en vintersovsäck till kåren så att en scout kan låna den till hajker och läger ifall familjen inte har råd med en sovsäck eller inte har råd att förse alla syskon med varsin.

För vem?

Mindre bemedlade scouter och scoutintresserade

Varför?

Vi fick väldigt positiv respons av de som lånat sovsäcken. De tycker att den är varm och av bra kvalitet. De som lånat sovsäcken hade inte egna sovsäckar.

Saker att tänka på gällande vår satsning

Det är bra att ha en sovsäck att låna ut. Vi kommer kanske att skaffa fler i framtiden.