Matalan kynnyksen purjehduksia

  • Kår/Kårer: Partiolippukunta Lahden Siniset ry/ Jaakko Nippala
  • Plats: Lahti
  • Tidpunkt: Heinäkuu 2018
  • Tema: Mindre bemedlade
Vad?

Yhteisvastuukeräyksen varoilla oli tarkoitus mahdollistaa matalan kynnyksen purjehdustoimintaa, johon pyrittiin saamaan mukaan monipuolisesti eri taustoista tulevia ihmisiä.

Kesän 2018 heinäkuussa järjestettiin kaikille ikäkausille omat purjehtivat leirit itäisellä Suomenlahdella. Leireille pyrittiin saamaan eri-ikäisiä erilaisista sosioekonomisista taustoista tulevia lapsia, nuoria ja aikuisia.

För vem?

Leirit järjestettiin 7- vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Varför?

Saavutetut hyödyt jäivät sangen pieniksi, koska suurin osa leirille osallistuneista lapsista ja nuorista oli ikäkausitoiminnassamme jo muutoin mukana olevia henkilöitä.

Saker att tänka på gällande vår satsning

Viestintään ja suunnitelmallisuuteen tulee panostaa erityisesti ja tällaiset projektit tulee sisällyttää lippukunnan toimintasuunnitelmaan, jotta ne saadaan toteutettua aiotussa laajuudessa tekijöiden vaihtuessa.