Materialbank

  • Kår/Kårer: Scoutkåren Brobyggarna
  • Plats: Kronoby
  • Tidpunkt: -
  • Tema: Mindre bemedlade, På svenska
Vad?

Skaffa en materialbank så att också scouter som inte har möjlighet att köpa material för uteliv har möjlighet att aktivt delta i kårensverksamhet.

För vem?

Mindre bemedlade scouter.

Varför?

Alla vet om att det finns lite material att låna så att alla har möjlighet att vara med.