Saamenkielinen partio

  • Kår/Kårer: Lapin Partiolaiset
  • Plats:
  • Tidpunkt: Toiminta aloitetaan vuonna 2017
  • Tema: Förebyggande insats i närområdet, Samarbete med kommun
Vad?

Lapin Partiolaiset ry:n hanke koostuu kolmesta osahankkeesta: Hiihtokeskuspartio, Saamenkielinen partio sekä Sisupartio.

Saamelaisten kotiseutualue kattaa Suomessa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Sodankylän kunnasta Lapin paliskunnan alueen. Suomessa puhutaan kolmea eri saamenkieltä: pohjoissaamea (davvisámi), inarinsaamea (anarâškielâ) ja koltansaamea (sää´mǩiõll).

Suomessa saamelaisten lasten ja nuorten kynnys käyttää saamea edes keskenään on korkeampi, kuin esimerkiksi Norjassa. Saamea äidinkielenään puhuvien lasten ja nuorten kynnys tulla mukaan suomenkieliseen harrastustoimintaan voi myös olla korkea. Tällöin vaarana on lasten ja nuorten syrjäytyminen sekä eristäytyminen muusta yhteiskunnasta. Partiotoiminta aktivoituessaan olisi luonteva kanava elvyttää ja ylläpitää saamenkieltä ja kulttuuria. Samalla mahdollistetaan terve ja kestävä kulttuurien kohtaaminen. Saamelaisesta luontosuhteesta on myös valtaväestöllä paljon opittavaa.

För vem?

Saamenkielisille lapsille ja nuorille.

Varför?

Osahankkeen tavoitteena on saada aloitettua partiotoimintaa saamenkielellä ensin Inarin kunnassa. Par-tio-ohjelmaa pyritään myös muokkaamaan alueen erityispiirteet huomioon ottaen ja tuottamaan ainakin Sudenpentujen Jäljet eri saamenkielillä. Alusta asti pyritään aktiivisesti toimimaan jatkoprojektin saa-miseksi, jotta toiminnan edellytykset saadaan vakiinnutettua kaikilla saamenkielillä.