Sisupartiolaiset mukana johtajatoiminnassa

  • Kår/Kårer: JärviHaukat ry
  • Plats: Espoo
  • Tidpunkt: 1.9.2016-30.7.2017
  • Tema: Sisuverksamhet, Suomeksi
Vad?

Järjestimme sisupartiolaisille johtajakoulutusta soveltaen ryhmänohjaajakoulutuksen materiaaleja kokouksissa. Lisäksi järjestimme heille johtamisharjoituksia yhteistyössä lippukuntamme muiden ryhmien kanssa ja kesäleirillä. Johtamistehtävissä huomioitiin sisupartiolaisten erityisosaamiset sekä tuentarpeet.

För vem?

Lippukuntamme sisupartioryhmälle

Varför?

Sisupartiolaiset saivat uusia kokemuksia ja uuden näkökulman partiotoimintaan. Projekti edesauttoi sisupartiolaisten integroitumista lippukunnan toimintaan ja avarsi muiden lippukuntalaisten ymmärrystä sisupartiolaisten yksilöllisistä taidoista ja vahvuuksista. Koulutus antoi sisupartiolaisille mahdollisuuden kehittyä ja edetä partiopolullaan. Sisutoiminnan lisäksi myös koko lippukunnan toiminta monipuolistui.