Sisupartion kehittämistä Lapissa

  • Kår/Kårer: Lapin Partiolaiset
  • Plats:
  • Tidpunkt: 2017
  • Tema: Sisuverksamhet
Vad?

Lapin Partiolaiset ry:n hanke koostuu kolmesta osahankkeesta: Hiihtokeskuspartio, Saamenkielinen partio sekä Sisupartio.

Tällä hetkellä Lapin piirin alueella toimii ainoastaan yksi sisupartioryhmä Rovaniemellä. Osahankkeen ta-voitteena onkin laajentaa toimintaa Rovaniemellä ja aktivoida sisupartiota myös muissa kunnissa, ensim-mäisenä Kemijärvellä.

Sisupartiotoiminnan käynnistäminen vaatii johtajien kouluttamista, mahdollisesti kokoontumisti-lojen muokkaamista esteettömiksi sekä tarvittavia kalustohankintoja.

För vem?

Sisupartiolaisille Rovaniemellä ja Kemijärvellä.

Varför?

Toiminnan tarkoituksena on ehkäistä erityistä tukea tarvitsevien lasten syrjäytymistä tarjoamalla heille laadukasta harrastustoimintaa ja mahdollistamalla heille muiden ikäistensä kohtaaminen harrastuksen parissa.