Hiihtokeskuspartio

  • Tekijät: Lapin Partiolaiset
  • Sijainti: Kittilä
  • Milloin: Toiminta käynnistyy vuoden 2017 alussa
  • Teema: Yksinäisyys, Asuinaluetoiminta, Suomeksi
Mitä?

Lapin Partiolaiset ry:n hanke koostuu kolmesta osahankkeesta: Hiihtokeskuspartio, Saamenkielinen partio sekä Sisupartio.

Sekä Leviltä että Ylläkseltä on matkaa itse kuntakeskukseen, jossa suurin osa lasten ja nuorten harrastus-toiminnasta sijaitsee. Suurena haasteena onkin saada lapset ja nuoret mukaan harrastustoimintaan heik-kojen kulkuyhteyksien sekä vanhempien, etenkin sesonkiaikaisten kiireiden vuoksi. Tästä syystä partio-toimintaa on tärkeää saada aloitettua myös hiihtokeskuksien läheisyydessä. Tavoitteena on kehittää lap-sille ja nuorille mielekästä tekemistä, jolloin syrjäytymisen riski on huomattavasti pienempi.

Nuorissa aikuisissa alueiden (sesonki)työntekijöissä on potentiaalia johtajiksi toiminnalle. Moni on ollut lapsena mukana partiossa tai tietää jonkun lähipiiristään, joka on ollut mukana partiossa. Tavoitteena on perustaa johtajapooli, jotta saadaan toiminnalle johtajia, eikä uusien ryhmien perustaminen aiheuttaisi alueella toimiville lippukunnille suunnatonta resurssipulaa. Samalla tarjotaan nuorille aikuisille mahdolli-suus mielekkääseen tekemiseen sekä vaihtoehtoa loputtomille after ski-illoille.

Kenelle?

Hanke keskittyy alkuvaiheessaan Kittilän Levitunturin hiihtokeskukseen, joka on yksi Suomen suurimmista hiihtokeskuksista. Levillä työskentelee paljon sesonkityöntekijöitä, mutta myös ympärivuotista henkilö-kuntaa, joista suuri osa on muuttanut alueelle eteläisestä Suomesta. Etenkin vakituisesta henkilökunnasta huomattava osa on perheellisiä ja lapsia sekä nuoria on alueella verrattain paljon. Tavoitteena on monis-taa toiminta Ylläkselle myöhemmin.

Miksi?

Johtajapoolin perustamisen taustalla on ajatus, että Leville sekä Ylläkselle saadaan kaikkiin ikäkausiin par-tioryhmät tukemaan niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin harrastustoimintaa.

Kuva: Veera Palmu