Kårläger tillsammans med sisuscouter + besök av erfarenhetstalare

  • Tekijät: Flickscoutkåren Korsfararflickorna
  • Sijainti: Helsinki
  • Milloin: 11-13.8.2017
  • Teema: Sisutoiminta, Järjestöyhteistyö
Mitä?

Vi ordnade ett sommarläger tillsammans med FDUV (Förbundet de Utvecklingsstörds Väl rf.). I lägret deltog våra medlemmar och ledare tillsammans med deltagare och ledare från FDUV. FiSSc koordinerade samarbetet.

Vi planerade och förberedde lägret under hela våren. I maj bjöd vi in en erfarenhetstalare från Steg för Steg rf. till vår förläggning för att ge våra medlemmar (& deras pappor som också deltog i förläggningen) en inblick i hur det är att leva med en funktionsnedsättning, så att de skulle förstå deltagarna från FDUV bättre. Erfarenhetstalaren berättade om sitt vardagliga liv samt om de problem som finns t.ex. med stöden.

Lägret var litet och mysigt med några deltagare från kåren och FDUV. Eftersom vi var så få kunde vi ha allt program alla tillsammans. Det här krävde förstås att vi ledare var lite mera flexibla men det fungerade riktigt bra och alla hjälptes åt för att få det att fungera.

Kenelle?

Alla kårens åldersgrupper + alla personer inom FDUV med intresse att delta i ett scoutläger.

Miksi?

Under lägret märkte vi att våra medlemmar blev mer bekväma att umgås med personer med funktionsnedsättningar. Lägret och besöket av erfarenhetstalaren gav också scouterna en ökad förståelse om funktionsnedsättningar. Genom satsningen hoppas vi att vi kunnat minska på våra medlemmars fördomar och att de i framtiden också kan berätta vidare om sina erfarenheter till andra scouter och på så sätt minska även deras fördomar.

Vi upplevde att deltagarna från FDUV hade roligt och hoppas att de fick nya erfarenheter och en positiv inställning till scouting. De är mycket välkomna med i scoutrörelsen!

Vinkkejä muille tekijöille?

• Planera ett flexibelt program för lägret så att ni vid behov kan justera ex. nivån på programmet enligt deltagarnas förutsättningar. Vi kunde t.ex. inte ha några extrema snabbhetstävlingar i svår skogsterräng. I planeringen tog vi i beaktande att det måste finnas olika varianter vid varje programpunkt så att alla kunde delta på sitt eget sätt.

• Låt er inte skrämmas av funktionsnedsättningarna vid planeringen. Mer eller mindre allt är möjligt att genomföra och tillämpa med vanligt bondförnuft.

• Planera programmet så att alla åldergrupper och ledare samarbetar sinsemellan. Scouterna får hjälpa varann och sisuscouterna.

• Samarbeta och be hjälp av sakkunnigorganisationer. Vi ordnade lägret tillsammans med FDUV som skötte administrationen på sitt håll, och bjöd in en erfarenhetstalare från Steg för Steg.