Kaveriviikko koulussa

  • Tekijät: Kolkankävijät ry
  • Sijainti: Lemu ja Askainen
  • Milloin: 2/2017-2/2018
  • Teema: Yksinäisyys, Vähävaraisuus, Asuinaluetoiminta, Oppilaitosyhteistyö, Järjestöyhteistyö, Suomeksi
Mitä?

Kolkankävijät järjestivät yhdessä MLL Lemun yhdistyksen ja Lemun koulun kanssa kaveriviikon hiihtolomaa edeltävällä viikolla 2017: viikon aikana oppilaat tekivät MLL:n järjestämään kaveripassiin liittyen erilaisia tehtäviä yhdessä tekemisen teemaan liittyen. Passissa oli huomioitu yksinäisyys- ja vähävaraisuusteemat ennaltaehkäisevästi. Viikko päättyi Kolkankävijöiden järjestämään koulupäivään: päivän aikana oppilaat toimivat pienissä ryhmissä ja pääsivät yhdessä rakentelemaan, testaamaan erilaisia partiotaitoja, leikkimään sekä paistamaan makkaraa.

Kaveriviikon päätteeksi Lemun koulun oppilaat saivat luokittain äänestää kaksi viikon aikana reiluimmin toiminutta oppilasta, jotka palkittiin elokuvalipuilla. Myös Askaisten koululla jaettiin elokuvaliput reiluimmille oppilaille, vaikka kaveriviikkoa ei saatukaan sovittua resurssien vuoksi.

Vuonna 2018 järjestettiin vastaava yhteistyöpäivä Lemun koulun oppilaille ennen hiihtolomaa. Tänä vuonna pääpaino oli vielä voimakkaammin yhteistyötaitojen harjoittelussa ja yhdessä toimimisessa.

Kenelle?

Kaveriviikon kohderyhmänä olivat kaikki alakouluikäiset lapset ja nuoret Lemussa. Elokuvaliput tavoittivat sekä Lemun että Askaisten alakoulujen oppilaat.

Miksi?

Kaveriviikko järjestettiin, jotta mahdollisimman moni alakoulun oppilas löytäisi itselleen ystävän tai ystävystyisi uusien kavereiden kanssa. Halusimme tutustuttaa kaikki oppilaat partioon yhteistyöpäivien myötä, jotta mahdollisimman moni ymmärtäisi partion olevan monipuolinen, joskin edullinen, harrastus. Elokuvaliput jaettiin äänestysten perusteella, jotta jokainen oppilas saisi pohtia omaa ja muiden kaveritaitoja ja toivottavasti kiinnittäisi niihin jatkossa entistä enemmän huomiota.

Vinkkejä muille tekijöille?

Yhteistyötapahtumissa on tarpeellista sopia ennakkoon aikuisten kesken, mitä kuuluu ja mitä odotetaan keneltäkin - varsinkin, kun paikalla on ei-vielä-partiolaisia.