Lainattavat retkeilyvälineet

  • Tekijät: KotaPartio
  • Sijainti: Kouvola
  • Milloin: Syksy 2017
  • Teema: Vähävaraisuus
Mitä?

Hankimme lippukunnalle lainattavat retkeilytarvikkeet: makuupussin ja rinkan. Kaikilla ei ole omia retkeilyvarusteita, eivätkä kaikki pysty perheen taloudellisen tilanteen takia niitä hankkimaan.

Tällä hankinnalla mahdollistamme yhä useampien lasten ja nuorten mahdollisuuden osallistua myös partion retki- ja leiritoimintaan. Olemme lippukunnassa muutenkin liikkeellä ajatuksella, että taloudellinen tilanne ei saa olla kenelläkään lapsella/nuorella syy, miksei voisi osallistua partioon.

Kenelle?

Lippukunnan jäsenille ja uusille partiolaisille. Lainattavat varusteet takaavat monipuoliset osallistumismahdollisuudet sekä myös uusien partiolaisten helpomman retkelle lähdön, kun voi lainata varusteita eikä alussa tarvitse kaikkea ostaa heti. Tämä (kalustohankinnat) voi näinä aikoina olla useammalle perheelle todellinen ongelma ja syy, miksei retkille ja leireille lähdetä.

Miksi?

Lainattavia varusteita on pyritty mainostamaan kaikissa leirikirjeissä ja joka leirin yhteydessä niitä onkin kyselty. Joka leirillä ja retkellä ne ovatkin olleet aktiivikäytössä. Tämä mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen myös retki- ja leiritoimintaan. Tällä hankinnalla takaamme kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden ilman tahattoman syrjään jäämisen vaaraa.