Leirinohjauskoulutus

  • Tekijät: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
  • Sijainti: Helsinki
  • Milloin: Helmikuu 2017
  • Teema: Maahanmuuttajatoiminta / monikulttuurisuustoiminta, Järjestöyhteistyö, På svenska
Mitä?

Järjestimme päivän kestävän leirinohjauskoulutuksen yhdessä Kanava Nuoriso ry:n kanssa. Koulutuksessa jaettiin partiossa saatuja leirinohjaus- ja järjestämisoppeja toisen nuorisojärjestön nuorille. Harjoiteltiin erilaisia menetelmiä, joita ryhmänohjauksessa tarvitaan. Opittiin taitoja, joita nuoret voivat hyödyntää toimiessaan ohjaajina omilla leireillään. Koulutus oli yhdeksi päiväksi kevennetty versio partiossa rakennetusta leirinohjaaja- ja järjestämiskoulutuksesta. Koulutuksen sisältöä voi pyytää Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolta.

Kenelle?

Kanava Nuoriso ry:n nuoret olivat koulutuksessa osallistujina, partiolaiset toimivat kouluttajina. Kanava on helsinkiläinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on parantaa maahanmuuttajanuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kanava järjestää useita lasten- ja nuorten leirejä vuosittain, joissa käy paljon maahanmuuttajataustaisia osallistujia.

Miksi?

Saimme jaettua osaamistamme eteenpäin ja samalla solmittua kontakteja uuden järjestön kanssa. Koulutus oli myös kouluttajille hyödyllinen. Leirien ja retkien järjestämiseen liittyen, on hyvä miettiä myös, miltä asiat tuntuvat ei-partiolaisen mielestä. Näin oppimista tapahtui meillä kumpaankin suuntaan. Koulutukseen osallistujat kokivat, että päivä oli hyödyllinen ja niiden oppien avulla on hyvä jatkaa oman leiritoiminnan suunnittelua.

Vinkkejä muille tekijöille?

Tehkää rohkeasti asioita uusien kumppaneiden kanssa! Vaikkei yhteistyöstä syntyisi mitään kertaluonteisesta pysyvämpää, on jokainen kokemus jo itsessään tärkeä.