Lisää markkinointia ja partiolaisille lainavarusteita

  • Tekijät: Keljon Kävijät Ry
  • Sijainti: Jyväskylä
  • Milloin: Toiminta tapahtui kuluneen syksyn aikana ja jatkuu normaalissa partioarjessa
  • Teema: Asuinaluetoiminta
Mitä?

Uusi tapamme tehdä partiota liittyi lippukunnan toiminnan entistä voimakkaampaan markkinointiin omalla alueellamme . Uusia toimintaan mukaan tulevia lapsia varten hankimme mm. kompasseja ja otsalamppuja lippukunnalta lainattaviksi varusteiksi

Halusimme lippukunnan toiminnan esiin nostamisella omalla asuinalueellamme tavoittaa entistä suuremman joukon kohderyhmää. Erityisesti mielessämme oli tavoittaa ne alueen lapset, joilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia harrastaa oman alueemme ulkopuolella tai perheellä mahdollista panostaa taloudellisia resursseja harrastamiseen.

Kasvatimme saamallamme rahasummalla lippukunnan lainavarustevarastoa mm. kompassien ja otsalamppujen muodossa. Mitä enemmän lippukunnalla on lainattavia varusteita, sitä pienempi kynnys lapsilla on osallistua mukaan retkille ja viikkotoimintaan lähiluonnossa. Halusimme myös lainavarusteilla laskea harrastuksen aloittamisen kynnystä, jotta toimintaan mukaan tulevien ei heti partiouran alkutaipaleella ole tarvetta investoida monelle kalliisiin varusteisiin. Lippukunnan omien varusteiden lisäksi saamme lainata retkille ja muuhun toimintaan varusteita seurakunnan yhteisestä varustevarastosta. Hoidamme varusteiden lainaamisen keskitetysti lippukunnan toimesta ja jokainen partiolainen voi hyvillä mielin lähteä retkille ja toimintaan mukaan ilman kynnystä varusteiden hankinnasta.

Kenelle?

Oman alueemme kohderyhmään kuuluville partiolaisille ja lippukuntaan uusina jäseninä tuleville.

Miksi?

Panostukset lippukunnan markkinointiin toivat suurehkon sudenpentulauman mukaan viikkotoimintaan ja myös lasten vanavedessä aktiivisia aikuisia mukaan toimintaan. Varustelainauksella mahdollistettiin monenlaista retkeä ja seikkailua luonnossa mm. Leivonmäen kansallispuistossa.