Mellunkylän lapset – asuinaluetyötä Itä-Helsingissä

  • Tekijät: Pääkaupunkiseudun partiolaiset
  • Sijainti: Helsinki
  • Milloin: 2016-2018
  • Teema: Maahanmuuttajatoiminta / monikulttuurisuustoiminta, Asuinaluetoiminta, Oppilaitosyhteistyö, Järjestöyhteistyö, Kuntayhteistyö, Suomeksi
Mitä?

Avoimelle retkelle kokeilemaan
Järjestimme avoimia ilmaisia metsäretkiä. Se oli partiomainen keino, jonka ajattelimme purevan lapsiin ja perheisiin, ja se toimikin hyvin. Retkille osallistui perheitä ja eri-ikäisiä lapsia ja aikuisia myös yksin. Nuoria ei tavoitettu avoimille retkille, ei niitä tosin heille markkinoitukaan. Avoimia retkiä järjestettiin päiväretkinä ja kohteina olivat pääkaupunkiseudun hienot lähellä olevat retkeily- ja virkistysalueet sekä kansallispuistot. Moni perhe kävi suhteellisen lähellä olevilla retkeilypaikoilla ensimmäistä kertaa, ja totesikin, että hienoa päästä tutustumaan ensin ryhmässä, tämän jälkeen voi mennä oman perheen kanssa myös yksin. Retkille tuli nopeasti tiettyjä vakiokävijöitä, mutta kokonaisuudessaan osallistujamäärät ja kokoonpanot vaihtelivat suuresti.

Suosituimpia retkiä olivat Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoon tehdyt retket, tämä saattoi johtua siitä, kun järjestimme ilmaisen yhteiskuljetuksen suoraan Kontulasta. Näin retkelle mukaan lähteminen oli erityisen helppoa. Muutenkin mukaan tuleminen oli tehty hyvin helpoksi, ilmoittautumista pyydettiin, mutta se ei ollut välttämättömyys. Ihmiset löysivät retkillemme eri kautta. Työntekijät olivat toki esillä kaikissa alueen sosiaalisen median kanavissa, mutta kiersivät myös vahvasti siellä missä lapset ja perheet olivat: leikkipuistoissa, kouluissa, lähiöasemalla, alueen tapahtumissa. Kun ihmisiä pyydettiin mukaan, he tulivat mielellään.

Kerho ja leikkipuistotoiminta tukena, kaupungin tyhjät tilat hyötykäyttöön
Toiminnassa oli lisäksi mukana yhdessä alakoulussa kerran viikossa iltapäivisin toiminut partiokerho. Usea retkillä käynyt lapsi päätyi myös mukaan tähän kerhoon, näin lapsiin saatiin useampi kontakti. Nämä lapset olivat myös niitä, jotka liittyivät mukaan partioon. Kerhotoiminta vahvisti partion siteitä tähän kouluun, ja teimme paljon muutakin yhteistyötä eri luokkien kanssa tätä kautta.

Suosituksi toiminnaksi tuli kesällä 2017 järjestetty avoin päivätoiminta kahdessa alueen eri leikkipuistossa. Kun kaksi leikkipuistoa olisi ollut juhannuksesta lähtien kiinni, niin Mellunkylän lasten puolesta järjestettiin niissä avointa päivätoimintaa aina kaksi viikkoa kerrallaan per leikkipuisto. Tästä hyötyivät kaikki, leikkipuistot eivät olleet tyhjillään, lapset aktiviteetteja myös heinäkuussa ja toiminta sai itselleen tilat kesäksi.

Kenelle?

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Mellunkylän lapset -toiminnan tavoitteena oli saada partiotoiminnan piiriin enemmän erityisesti maahanmuuttajataustaisia perheitä ja sellaisia lapsia, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Alueeksi valittiin Itä-Helsingin Mellunkylän peruspiiri, jossa on paljon lapsiperheitä, mutta suhteessa vähän partiota. Toiminta haluttiin rajata tietylle asuinalueelle, jossa on väestötasolla suhteessa enemmän äidinkielenään muuta kuin ruotsia tai suomea puhuvia. Toiminta oli avointa ja ilmaista, suunnattu kaikille ja mainonnalla kohdennettu maahanmuuttajataustaisille perheille – halusimme välttää sitä, että toiminnalle tulisi erityinen ”tarkoitettu vain maahanmuuttajille” -leima.

Miksi?

Nämä kaikki edellä mainitut asiat, retket, kerho ja leikkipuistotoiminta edesauttoivat sitä, että syksyllä myös partiotoimintaan päätyi näissä mukana olleita lapsia. Partiolla oli alueella paikkoja, johon saattoi tulla kokeilemaan, ja työntekijät aktiivisesti kertoivat perheille mitä partio on, missä sitä voi harrastaa ja millä ehdoilla. Paljon keskustelussa olivat taloudelliset asiat, mistä apua jäsenmaksujen ja tarvikkeiden hankintaan. Kokeilun paikat mahdollistivat lapsille tutustumisen toimintaan ja innostumisen, sekä tiedon välittämisen vanhemmille.

Vinkkejä muille tekijöille?

Toiminta opetti partiolle ja partiosta paljon.
-Lippukuntien hyvinvointi on tärkein asia. Jos ei alueella ole elinvoimaista partiotoimintaa, voi enemmän tukea tarvitsevien perheiden rekrytoiminen mukaan olla haastavaa. Jos alueella ei ole riittävästi partioryhmiä, eivät lapset pääse mukaan vaikka haluaisivat.
-Perheet tarvitsevat harrastamisessa tukea – jonkun täytyy ottaa heidät vastaan, kertoa partiotoiminnasta, selittää lippukunnan perinteet ja mitä mikäkin tarkoittaa. Perheiden kanssa täytyy käydä läpi, kuinka uskontoon ja vakaumukseen liittyvät asiat hoidetaan, saako lapsi osallistua adventtikalentereiden myymiseen ja kuinka jäsenrekisteri Kuksa toimii (Kuksa on vähän niin kuin koulujen Vilma – sitä kautta ilmoittaudutaan tapahtumiin ja tieto kulkee monissa paikoissa sen kautta perheisiin). Tässä on lippukuntia tuettava enemmän.
-Meidän täytyy kertoa partiosta enemmän ulospäin. Moni perhe ei yksinkertaisesti tiedä, että tällainen harrastus olisi mahdollinen ja tarjolla heille.
-Ihmiset tulevat mukaan kun, heitä pyytää kasvotusten. Niin yksinkertaista se on.
-Mitään muuta ei tarvita kuin retki lähinuotiopaikalle ja eväät. Nuotion äärellä on luontevaa jutella partiosta, mitään ylimääräistä ohjelmaa ei tarvitse järjestää.
-Meidän olisi syytä miettiä, voisimmeko lisätä perhetoimintaa jollain tavalla. Tälle olisi suuresti kysyntää, ja perhetoiminta olisi hyvä paikka tutustuttaa vanhemmat partioon ennen kuin lapset liittyvät mukaan.