Ordentlig utrustning åt alla

  • Tekijät: Kristinestads Nybyggare
  • Sijainti: Kristinestad
  • Milloin: Inför verksamhetsåret 2017
  • Teema: Vähävaraisuus, Seurakuntayhteistyö, Suomeksi, På svenska
Mitä?

Vi vill skapa en gemensam materialbank till kåren bestående av de större och viktigare utrustningarna som hör till scouting och lägerliv. Det kan vara en stor ekonomisk satsning för vissa familjer att köpa all utrustning genast när en ny scout börjar. Dessutom är det olyckligt ifall hobbyn inte faller barnet i smaken och utrustning har köpts i onödan.

På våra hajker och läger har vi sett allt från Ikea-kassar till sovsäckar som inte borde användas ifall man vill sova någolunda varmt.

Vi använde understödet till att köpa 2 st rinkkor, som får lånas av de scouter som har största behovet av dem. Vi har även planer på att bygga ut vår materialbank i framtiden med ordentliga sovsäckar, som kommer att användas på samma sätt.

Vi har även ett samarbete med församlingen, som understöder med subventionering av medlemsavgiften.

Kenelle?

Vi vill hjälpa de familjer som har det tufft med ekonomin, genom att sänka tröskeln för att deras barn skall kunna delta i verksamheten på samma villkor som alla andra.

Miksi?

Vi har fått positiv feedback på vår satsning och kan vara säkra på att några scouter är fortfarande med i verksamheten med hjälp av det understöd vi kan erbjuda.