Partiota vastaanottokeskuksessa

  • Tekijät: Jämsän Jokipartio ry
  • Sijainti: Jämsä
  • Milloin: Toiminta on ollut jatkuvaa jo kaksi vuotta ja jatkuu edelleen.
  • Teema: Maahanmuuttajatoiminta / monikulttuurisuustoiminta, Yksinäisyys, Vähävaraisuus, Vastaanottokeskustoiminta/ -yhteistyö
Mitä?

Pidämme partiota vastaanottokeskuksen lapsille ja nuorille säännöllisesti joka toinen viikko. Teemme soveltaen partio-ohjelmaa; ensiapua, kädentaitoja, kulttuurien vaihtoa, liikuntaa, askartelua, retkeilytaitoja jne.

Kenelle?

Vastaanottokeskuksen lapsille ja nuorille (sekä lippukuntamme jäsenille).

Miksi?

Partion kautta vastaanottokeskuksen lapset ja nuoret ovat saaneet luontaisia kontakteja suomalaisiin. Lapset ja nuoret siirtyivät syksyllä 2017 normaaliopetuksen pariin ja koulun aloittaminen on ollut helpompaa, koska koulusta tai jopa samalta luokalta on löytynyt tuttuja partion kautta. Olemme opettaneet vastaanottokeskuksen lapsille ja nuorille suomalaista kulttuuria, tapoja ja kieltä eli osaltamme olemme edistäneet kotoutumista muiden partiotaitojen ohella.

Samalla lippukuntamme jäsenet lapsista aikuisiin ovat oppineet vieraista kulttuureista, rohkeutta kohdata vieraasta maasta ja kulttuurista tuleva, suvaitsevaisuutta ja saaneet hyviä ystäviä.

Olemme kaikki oppineet toisiltamme - yhdessä tekemistä ja oivaltamista parhaimmillaan!

Vinkkejä muille tekijöille?

Ottakaa rohkeasti yhteyttä vastaanottokeskuksiin ja ehdottakaa yhteistyötä!