Partiotoiminnan laajentaminen kunnan toiseen taajamaan

  • Tekijät: Sonkapartio ry
  • Sijainti: Sonkajärvi
  • Milloin: Syyskuusta 2016 lähtien
  • Teema: Asuinaluetoiminta
Mitä?

Aloitimme partion toiminnan Sonkajärven toisessa taajamassa Sukevalla. Se sijaitsee 25 km:n päässä varsinaisesta lippukunnan toimintapaikasta.

Kenelle?

Sukevan ryhmä koostuu eri ikäisistä lapsista ja kokoontuu pääasiassa joka toinen viikko. Kahden eri taajaman ryhmille on järjestetty myös yhteistä toimintaa retkien ja leirien muodossa.

Miksi?

Partiotoiminnan käynnistymistä Sukevalla on odotettu ja toivottu jo kauan. Sukevalla lasten harrastusmahdollisuudet ovat vähäisemmät kuin Sonkajärvellä ja välimatkat pitkät. Partio tuonut Sukevalle uuden ja monipuolisen harrastusmahdollisuuden.

Sonkapartio on saanut uusia partiolaisia mukaan toimintaansa eri ikäkausiin. Sukevalla toimivasta ryhmästä partiolaiset ja heidän vanhempansa ovat osallistuneet innokkaasti myös erilaisiin tapahtumiin ja retkiin. Yhteisissä tapahtumissa eri kouluja käyvät lapset saavat mahdollisuuden tutustua toisiinsa.

Vinkkejä muille tekijöille?

Jos johtajien on hankala kulkea pidempää matkaa, partiotoiminnan laajentaminen toiseen taajamaan voidaan toteuttaa myös niin, että ryhmä kokoontuu joka toinen viikko.