Sisupartion kehittämistä Lapissa

  • Tekijät: Lapin Partiolaiset
  • Sijainti: Rovaniemi, Kemijärvi
  • Milloin: 2017
  • Teema: Sisutoiminta
Mitä?

Lapin Partiolaiset ry:n hanke koostuu kolmesta osahankkeesta: Hiihtokeskuspartio, Saamenkielinen partio sekä Sisupartio.

Tällä hetkellä Lapin piirin alueella toimii ainoastaan yksi sisupartioryhmä Rovaniemellä. Osahankkeen tavoitteena onkin laajentaa toimintaa Rovaniemellä ja aktivoida sisupartiota myös muissa kunnissa, ensimmäisenä Kemijärvellä.

Sisupartiotoiminnan käynnistäminen vaatii johtajien kouluttamista, mahdollisesti kokoontumistilojen muokkaamista esteettömiksi sekä tarvittavia kalustohankintoja.

Kenelle?

Sisupartiolaisille Rovaniemellä ja Kemijärvellä.

Miksi?

Toiminnan tarkoituksena on ehkäistä erityistä tukea tarvitsevien lasten syrjäytymistä tarjoamalla heille laadukasta harrastustoimintaa ja mahdollistamalla heille muiden ikäistensä kohtaaminen harrastuksen parissa.