Utrustningsbibliotek till kåren

  • Tekijät: Nedervetil Scoutkår Vägvisarna
  • Sijainti: Alaveteli
  • Milloin: Anskaffningen av utrustning skedde under 2017
  • Teema: Vähävaraisuus
Mitä?

Med hjälp av bidraget har kåren skaffat två ordentliga vintersovsäckar med tillhörande liggunderlag som ett första steg mot ett mera mångsidigt utrustningsbibliotek.

Kenelle?

I första hand kårens medlemmar men utrustningen kan även lånas ut till andra intresserade.

Miksi?

Målet med satsningen är att göra det möjligt att prova på scoutverksamheten och delta i utfärder, hajker och läger utan att tvingas skaffa ny utrustning. Kåren vill att tröskeln att delta ska vara så låg som möjligt och att deltagandet i verksamheten så långt det är möjligt inte ska vara beroende av ekonomiska förutsättningar.