Uusien jäsenten hankinta sekä retki- ja leirimahdollisuuksien tukeminen

  • Tekijät: Partiolippukunnat Härmälän Ilvestytöt ry ja Härmälän Haukat ry
  • Sijainti: Tampere
  • Milloin: 2017-2018
  • Teema: Vähävaraisuus, Asuinaluetoiminta, Suomeksi
Mitä?

Tavoitteena oli järjestää avoin metsäretki, mutta resurssipulan vuoksi tämä jäi toteutumatta. Muutimme suunnitelmia sen mukaan mihin resursseja olisi. Syksyn aloitustapahtuma oli kaivannut päivitystä jo hetken ajan ja nyt oli hyvä heti luoda uusi konsepti lippukuntien aloitustapahtumaksi. Ennen syksyn aloitus oli vain istumista ja kuuntelemista.

Halusimme tapahtumasta toiminnallisen, joka houkuttelisi paikalle harrastuksesta kiinnostuneita. Tapahtumassa pääsi kokeilemaan erilaisia partiotaitoja ja paistamaan nuotiolla makkaraa. Tapahtuma järjestettiin yhdessä veljeslippukunnan kanssa syksyllä 2017 ja 2018.

Mahdollistimme myös kesällä 2017 ja 2018 leirivälinelainausta ja hankimme tarpeen mukaan leirivälineitä lainattavaksi. Tavoitteena on jatkaa näiden toimintojen kanssa myös tulevina vuosina ja erityisesti kesällä 2019 mahdollistaa leirikokemus mahdollisimman monelle piirileirin kautta. Hankimme tarpeen mukaan leirivälineitä niitä tarvitseville ja jaamme leiristipendejä leirimaksuun tukea tarvitseville.

Kenelle?

Kohderyhmänä aloitustapahtumassa oli uudet harrastajat sekä myös jo mukana olevat. Leirivälinelainaus on mahdollista lippukunnan jäsenille.

Miksi?

Loimme mukavan tapahtuman, mikä on tullut jäädäkseen. Leirivälinelainaus on vielä alkutekijöissä ja rohkaisemme jäseniä lainaamaan tavaroita, jos hankkiminen itse on haastavaa.

Vinkkejä muille tekijöille?

Alkuperäinen suunnitelma oli hyvä ja olisi varmasti toiminut, mutta johtajaresurssipulan takia alkuperäinen suunnitelma jäi toteuttamatta. Onneksi jo varsinaisessa toiminnassa ja jäsenhankinnassa on aina kehittämistä, joten saimme enemmän hyötyä tästä. Toiminnallinen tapahtuma kerää enemmän osallistujia ja rennompi tapahtuma parempi paikka kertoa harrastuksesta.