Valpas perhepartio

  • Tekijät: Vaajan valppaat ry
  • Sijainti: Jyväskylä
  • Milloin: Vuoden 2017 Keväällä, kesäleirillä ja syksyllä
  • Teema: Vähävaraisuus, Asuinaluetoiminta, Kuntayhteistyö
Mitä?

Vaajan Valppaat ry käynnisti perhepartiotoiminnan (partiota alle kouluikäisille) ja laajensimme perhepartion myös syrjäytymisvaarassa oleviin perheisiin, jotka välttämättä muuten eivät osallistuisi partiotoimintaan tai muihinkaan harrastuksiin. Perhepartiossa olemme järjestäneet koko perheiden yhteisiä luonteretkiä, askartelua, tapahtumia ja muutakin partiomaista. Yhdistimme ja yhdistämme perhepartion muuhun lippukunnan toimintaan, jolloin perheet ja pienemmät pääsevät esimerkiksi retkillä tutustumaan lippukuntamme jäseniin tai kuten esimerkiksi syksyllä 2016 osa perheistä oli yötä retkellä teltoissa sudenpentu- ja seikkailijaikäisten partiolaisten kanssa. Aiomme tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia perheitä mainostamalla partiota ilmoitustauluilla ja kertomalla partiosta kouluissa. Perhapartio toimii näin koko vuoden 2017 ajan mukaan lukien kesäleiri Nyöri17:n kesäkuussa. Nyöri17-kesäleiri järjestettiin yhdessä Vaajan valppaiden, Uuraisten partiolaisten ja Tikkakosken partiolaisten kanssa. Leirillä oli noin 20 ei partiolaista eli perhepartiolaisten vanhempia ja alle partioikäisiä.

Lippukunnassamme on suhteellisen paljon lapsia ja nuoria, joilla on esimerkiksi lieviä tai vahvempia tarkkaavaisuus- ja kehityshäiriöitä. Partio-ohjelmassamme otamme heidät huomioon vahvistamalla ohjausta (pariohjaus ryhmissä) ja ottamalla heidät mukaan kaikkeen ryhmien toimintaan heidän kykyjensä ja tarpeensa huomioiden.

Kenelle?

Partiolaisten perheille ja niille, joilla ei vielä ole partiolaisia, vaikka esimerkiksi alle kouluikäisiä lapsiakin perheissä on.

Miksi?

Partio on saanut paljon lisää näkyvyyttä. Perhepartiolaiset ovat hyvin aktiivisesti mukana muussakin partiotoiminnassa ja olemme myös saaneet uusia aikuisia partiotoimintaan.

Vinkkejä muille tekijöille?

Perhepartionkin vetäjä tarvitsee tukea, ettei hänen tarvitse tehdä kaikkea yksin. Toiminta voi hyvin olla vaikka vain kerran kuukaudessa, kunhan on jollain tavalla säännöllistä. Helpoimmalla pääsee, kun perhepartio touhuaa osittain samoja asioita kuin mitä muutkin, esimerkiksi osallistuu samoille retkille ja leireille kuin mitä muutkin partiolaiset.