Yhteiseen partioon -hankkeella luodaan aidosti kaikille avointa partiota

  • Tekijät: Lounais-Suomen Partiopiiri
  • Sijainti: Lounais-Suomi
  • Milloin: Hanketta on alettu suunnitella vuonna 2016 ja se toteutetaan vuosina 2017-2018.
  • Teema: Maahanmuuttajatoiminta / monikulttuurisuustoiminta, Sisutoiminta, Yksinäisyys, Vähävaraisuus, Oppilaitosyhteistyö, Seurakuntayhteistyö, Järjestöyhteistyö, Kuntayhteistyö, Suomeksi
Mitä?

Jokaiselle ikäkaudelle suunnattu Yhteiseen partioon-toimintamerkki on nyt julkaistu. Tarkoitus on, että tämä asenteita avaava merkki toteutetaan jokaisessa L-SP:n lippukunnassa hankevuosien aikana. Olemme myös kouluttaneet piirin toimijoita yhteisvastuu-teemasta ja suunnitelleet monipuolista koulutusta ja materiaaleja lippukunnille. Uusina kokeiluina mainittakoon partiolaisten, seurakunnan ja koulun yhteistyökokeilu partiomenetelmään pohjautuva Kaverikerho, joka toimii Ruskolla Maunun yläkoulussa sekä uuden samoaja-vaeltajaikäisten partiokamu-pestin luominen, jonka käyttötarvetta löytyy monesta hankkeemme eri osa-alueesta kuten erityistä huomiota tarvitsevat lapset, sisupartiotoiminta, maahanmuuttajatoiminta ja yksinäisten lasten partioon saattaminen. Lippukuntien omien yhteisvastuu-hankkeiden tukeminen on ollut ja tulee jatkossakin olemaan tärkeä tehtävämme.

Kenelle?

Yhteiseen partioon-toimintamerkki on tarkoitettu kaikille piirin lippukunnille, mutta on vapaasti muidenkin piirien partiolaisten toteutettavissa. Kaikki materiaalit ja koulutukset ovat tarjolla kaikille L-SP:n jäsenille. Hankkeen ja esimerkiksi toimintamerkin osa-alueita ovat maahanmuuttajat, vähävaraiset perheet, sisupartio, erityistä huomiota tarvitsevat lapset sekä eri syistä yksinäiset lapset, nuoret ja aikuiset. Suunnittelemme yhteistyötä eri järjestöjen, seurakuntien ja hieman kuntienkin kanssa tehdäksemme partioharrastuksen helpommin saavutettavaksi näiden ryhmien edustajille.

Miksi?

Vielä on aikaista arvioida piirihankkeemme vaikutusta. Syksyn 2016 aikana yhteistyömme lippukuntien omien Yhteisvastuu-hankkeitten kanssa poiki tulosta, kun piiristämme lähti eniten tukihakemuksia syrjäytymistä ehkäiseviä projekteja varten. Koulutuksemme ja toimintamerkki herättävät partiolaiset huomaamaan moninaisuuden ja sen vähäisyyden partiossa sekä pohtimaan, miten sitä voitaisiin lisätä.

Vinkkejä muille tekijöille?

Yhteiseen partioon pyrkii näkymään kaikessa piirin toiminnassa, jotta yhteisvastuuseen liittyvät teemat tulevat tutuksi ihan jokaiselle. Tällä hetkellä Yhteiseen partioon on esimerkiksi osa partiojohtajan peruskoulutusta ja siitä viestitään kaikissa piirin tiedotuskanavissa.